Menu

Dokumenty i druki do pobrania

Dokumenty Pobierz
Uchwała Nr XIX/238/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny"
Zarządzenie Nr 67/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych warunków przyznawania Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Kołobrzeskiej Karty Dużej Rodziny
Druki wniosków są dostępne w Wydziale Obywatelskim Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 pok.14, sekretariacie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 oraz na stronie www.kolobrzeg.pl w zakładce KKDR
Deklaracja przystąpienia do programu
Druki deklaracji przystąpienia do programu będą dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12 oraz na stronie www.kolobrzeg.pl w zakładce KKDR