Logo

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 12 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 51 500

Wydział Obywatelski
ul. Ratuszowa 13 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 51 528

Wydział Spraw Społecznych
ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 71 36 152

Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny © kartaduzejrodziny.kolobrzeg.eu Urząd Miasta Kołobrzeg. All rights reserved Tomasz Kolasa